Privacy statement

Privacystatement algemene website Vazet
Vazet hecht veel waarde aan privacy. Om u zo optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat we in bepaalde gevallen uw gegevens opslaan. We slaan echter geen overbodige gegevens op en we zorgen ervoor dat ze beveiligd zijn.

Vazet houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vazet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De informatie bestaat onder meer uit bedrijfsnaam, functie, voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vazet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vazet verwerkt, als u daar om verzoekt, uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u per e-mail en/of per post te kunnen benaderen.

Vazet zal uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vazet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vazet verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Links naar andere sites
U treft op de sites van Vazet mogelijk links naar andere sites aan. Vazet kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites.

Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Vazet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vazet.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vazet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vazet maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Vazet of via info@vazet.nl.

Aanpassen privacystatement
Vazet behoudt zich het recht om de privacystatement aan te passen.